Reglement

Reglement

1. Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB, opengesteld voor leden van de bij de KNLTB aangesloten verenigingen. De wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijd- en toernooireglement van de KNLTB. Voor zowel dubbel als gemengd dubbel kan er ingeschreven worden in de speelsterktes 3, 4, 5, 6, 7, en 8. Voor de categorieën 6 t/m 8 geldt dat men voor 01-01-2019 de leeftijd van 17 bereikt moet hebben. De speelsterkte voor 2019 is bepalend voor inschrijving en deelname (nieuwe speelsterkte is in november 2018 vastgesteld).

2. Het toernooi wordt gespeeld van maandag 26 augustus t/m zondag 1 september 2018. Men kan worden verzocht ook op zaterdag 24 en zondag 25 augustus te spelen. Indien een speler/speelster nog verplichtingen heeft in een toernooi voorgaand aan het toernooi van L.T.C. de Klappers wordt daarvan vrijgesteld. In het weekend starten de wedstrijden om 9:00 uur, door de week niet vroeger dan 16:00 uur. De laatste wedstrijden staan in het weekend om 21:45 uur gepland en door de weeks om 21:30 uur.

3. Men kan maximaal voor twee onderdelen inschrijven. Voor inschrijving bij twee onderdelen, wordt verwacht dat men minimaal 3 wedstrijddagen vanaf 17.30 uur beschikbaar is.

 

4. Bij weinig deelnemers voor een bepaalde categorie kan de wedstrijdleiding na overleg met de bondsgedelegeerde besluiten om een poule te vormen.

5. De spelers zijn verplicht tijdens de wedstrijden tenniskleding en -schoeisel te dragen.

6. De wedstrijdleiding kan inschrijvingen weigeren en is desgevraagd verplicht de gronden van deze weigering aan de betrokkene mede te delen.

7. Het is niet toegestaan om in dezelfde week aan meer dan 1 KNLTB goedgekeurd toernooi deel te nemen.

8. Het inschrijfgeld bedraagt 8,00 euro per persoon per categorie en dient voor aanvang van de eerste wedstrijd betaald te worden. Men dient zich minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. Na beëindiging van de partij zijn de spelers verplicht de uitslag te melden aan de wedstrijdleiding.

9. Voor het dubbelspel moeten beide spelers inschrijven via www.toernooi.nl.

10. De wedstrijden worden gespeeld op een Provision (2) en/ of Gravelbaan (1) van LTC de Klappers, Oosterscheldestraat 10a te Krabbendijke. Tel: 0113 - 50 32 13. Bij aanhoudende regen kan er eventueel na overleg met en instemming van de bondsgedelegeerde uitgeweken worden naar racketcentrum te Kapelle. 's-Avonds wordt er met kunstlicht gespeeld.

11. Er wordt gespeeld om 2 volledige sets met toepassing van de tiebreak. Bij een setstand van 1-1 gelijk wordt een super-tiebreak gespeeld (tot 10 punten). In de finales wordt er bij een gelijke setstand een volledige derde set gespeeld. In de categorieën die slechts uit 1 poule bestaan zal tijdens alle wedstrijden bij een setstand van 1-1 gelijk een volledige derde set gespeeld worden. In geval van slecht weer kan er gespeeld worden met verkorte sets.

12. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde, gele Dunlop Fort Max TP ballen.

13. Per categorie zijn twee prijzen beschikbaar.

14. Voor de eerste te spelen partij wordt u per e-mail ingelicht. Voor het vervolg van de partijen dient u zelf bij de wedstrijdleiding te informeren of op www.toernooi.nl te kijken.

15. De wedstrijdleiding houdt zoveel mogelijk rekening met de door u opgegeven verhinderingen en zal daaraan bij planning voorrang verlenen. Nieuwe verhinderingen worden niet geaccepteerd. Het finaleweekend dient men volledig beschikbaar te zijn.

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Bondsgedelegeerde: R. Hemmes

Toernooileiding
Naam: Nicole Bal, Heleen Vroman, Nanda Westerweele en Evelien Mol
Telefoon park: 0113-503213

E-mail: leden@deklappers.nl

 

Let op! Het aantal deelnemers is beperkt, bij te veel inschrijvingen selecteert de wedstrijdleiding op volgorde van inschrijving per categorie.